رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
با حضور مدیرکل اداری و مالی استانداری از نفرات برتر مسابقه دارت جام رمضان کارکنان استانداری که با حضور بیش از 100 نفر در راستای پیشبرد اهداف درون سازمانی برگزار شد، تجلیل به عمل...
مسابقات دارت کارکنان استانداری قزوین برگزار شد.
با حضور احمد پور مدیر کل اداری و مالی استانداری:
اولین جلسه کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان با حضور اعضای این کمیته برگزار گردید.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
با حضور مدیرکل اداری و مالی استانداری از نفرات برتر مسابقه دارت جام رمضان کارکنان استانداری که با حضور بیش از 100 نفر در راستای پیشبرد اهداف درون سازمانی برگزار شد، تجلیل به عمل...
مسابقات دارت کارکنان استانداری قزوین برگزار شد.
با حضور احمد پور مدیر کل اداری و مالی استانداری:
اولین جلسه کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان با حضور اعضای این کمیته برگزار گردید.
مدیر کل اداری و مالی استانداری:
ضرورت سامان بخشی اقتصاد و معیشت کارکنان
مدیر کل اداری و مالی استاندار گفت :عملکرد اداره کل اداری و مالی نقش موثر و مستقیمی در تقویت و ارتقاء روحیه پرسنل داشته و می تواند با عملکرد صحیح خود موجب هرچه نزدیک تر شدن اهداف...
با صدور حکمی از سوی استاندار:
فریدون همتی استاندار قزوین در حکمی شهرام احمدپور را به سمت مدیرکل امور اداری و مالی استانداری منصوب کرد.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری:
مدیرکل جدید امور اداری و مالی استانداری معارفه شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت : مجموعه استانداری یک دستگاه حاکمیتی است و همیشه باید چراغش روشن باشد و با صلابت و قدرت در راستای خدمات رسانی به مردم فعال...
با حکم استاندار:
فریدون همتی با صدور حکمی "سیاوش طاهرخانی" را به سمت مدیر کل امور اداری و مالی استانداری قزوین منصوب کرد.
سرپرست جدید اداره کل امور اداری و مالی استانداری:
شادابی و نشاط سازمانی را در دستور کار قرار خواهم داد
سرپرست جدید اداره کل امور اداری و مالی استانداری اظهار کرد:بدون مشورت با کارشناسان و مدیران ذی ربط،کارها پیش نمی رود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری؛
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تاکید کرد؛ سیاست گذاری و تدوین برنامه های راهبردی در استانداری باید با تکیه بر اصول علمی و داده های کمّی باشد.
حیاتی مدیر کل اداری و مالی استانداری
با صدور حکمی از سوی استاندار
با صدور حکمی از سوی استاندار قزوین سید منوچهر حیاتی مدیرکل اداری و مالی به عنوان عضو ومسئول کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان منصوب شد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها