رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
با حضور احمد پور مدیر کل اداری و مالی استانداری:
اولین جلسه کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان با حضور اعضای این کمیته برگزار گردید.
مدیر کل اداری و مالی استانداری:
ضرورت سامان بخشی اقتصاد و معیشت کارکنان
مدیر کل اداری و مالی استاندار گفت :عملکرد اداره کل اداری و مالی نقش موثر و مستقیمی در تقویت و ارتقاء روحیه پرسنل داشته و می تواند با عملکرد صحیح خود موجب هرچه نزدیک تر شدن اهداف...
با صدور حکمی از سوی استاندار:
فریدون همتی استاندار قزوین در حکمی شهرام احمدپور را به سمت مدیرکل امور اداری و مالی استانداری منصوب کرد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
با حضور احمد پور مدیر کل اداری و مالی استانداری:
اولین جلسه کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان با حضور اعضای این کمیته برگزار گردید.
مدیر کل اداری و مالی استانداری:
ضرورت سامان بخشی اقتصاد و معیشت کارکنان
مدیر کل اداری و مالی استاندار گفت :عملکرد اداره کل اداری و مالی نقش موثر و مستقیمی در تقویت و ارتقاء روحیه پرسنل داشته و می تواند با عملکرد صحیح خود موجب هرچه نزدیک تر شدن اهداف...
با صدور حکمی از سوی استاندار:
فریدون همتی استاندار قزوین در حکمی شهرام احمدپور را به سمت مدیرکل امور اداری و مالی استانداری منصوب کرد.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری:
مدیرکل جدید امور اداری و مالی استانداری معارفه شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت : مجموعه استانداری یک دستگاه حاکمیتی است و همیشه باید چراغش روشن باشد و با صلابت و قدرت در راستای خدمات رسانی به مردم فعال...
با حکم استاندار:
فریدون همتی با صدور حکمی "سیاوش طاهرخانی" را به سمت مدیر کل امور اداری و مالی استانداری قزوین منصوب کرد.
سرپرست جدید اداره کل امور اداری و مالی استانداری:
شادابی و نشاط سازمانی را در دستور کار قرار خواهم داد
سرپرست جدید اداره کل امور اداری و مالی استانداری اظهار کرد:بدون مشورت با کارشناسان و مدیران ذی ربط،کارها پیش نمی رود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری؛
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تاکید کرد؛ سیاست گذاری و تدوین برنامه های راهبردی در استانداری باید با تکیه بر اصول علمی و داده های کمّی باشد.
حیاتی مدیر کل اداری و مالی استانداری
با صدور حکمی از سوی استاندار
با صدور حکمی از سوی استاندار قزوین سید منوچهر حیاتی مدیرکل اداری و مالی به عنوان عضو ومسئول کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان منصوب شد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها